BIZ KIMIZ ?

Singa ekip çalışması, kültürel zenginleşme ve istihdam yaratılmasını teşvik etmek amacıyla  mülteciler ve ev sahibi topluluğun arasındaki işbirliğinin ortaya çıkmasını teşvik etmektedir
Bugün 16,5 milyon kişiyiden fazla insan zulümden kaçmak icin ülkelerini şehirlerini ve evlerini terk etmek zorunda kaldı
 "ırk, din veya siyasi görüş ya da bir sosyal sınıfa üyelik sebebiyle"

Fransız hükümeti 200,000’den fazla mülteciye koruma verdi ve her yıl 10.000 ‘den fazla kişiyi ağırlıyor
Ne yazık ki, bu insanların önünde duran pek çok engeller var : Sosyal ve kültürel alışkanlıklarıni ve sembollerini bilmemek
Yada Sosyal iletişim eksikliği ve uyum sağlanamaması …..

Ne yazik ki toplumun bi kesimi mültecileri Fransa’ya gelen sosyal ve ekonomik durumundan faydalanan işkalci  olarak görüyor buda Evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar için boyle yaşamak çok zor
 

HEDEFLER

Sivil Toplumu İltica ve mülteci sorunuyla bilinçlendirmek
     Mültecilerin  Sosyal ve ekonomik bütünleşmede eşlik etmek
          Mülteciler ve ev sahibi topluluğun arasında diyalog oluşturmak

Broşür